ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  • 23 มีนาคม 2563
  • อ่าน 113 ครั้ง

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง พร้อมกันนี้ ทางเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจะได้ทำการแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาล ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

แชร์หน้านี้: