ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2563

  • 3 มีนาคม 2563
  • อ่าน 112 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับตั้งแต่วันที่ 2-13 มีนาคม 2563 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2563 คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาปรากฎในหลักฐานทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 2.อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป(นับถึงวันสมัคร) 3.กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน 4.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(จบมัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามเอกสารที่แนบไว้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-965421 ต่อ18 กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 เอกสารประกอบ 1 403 KB. 46
2 เอกสารประกอบ 2 336 KB. 50

แชร์หน้านี้: