ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

โครงการควบคุมหนอนพยาธิ บ้านม่วงโตนหมู่ที่ 6

  • 18 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 115 ครั้ง

วัน อาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ 2562 &#10145;นายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน มอบหมายให้ นายธเนษฐ กิจสุภา รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน &#10145;กล่าวเปิดโครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ม่วงโตน หมู่ที่ 6 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จากเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

แชร์หน้านี้: