ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวกิจกรรม

โครงการอบรม ค่ายเยาวชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  • 23 กรกฎาคม 2562
  • อ่าน 88 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน จัดโครงการอบรม ค่ายเยาวชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ สำหรับการจัดอบรมได้พาน้องๆ เยาวชนตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3 เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรม &#10145;ช่วงเช้า ได้จัดอบรมในห้องเรียนโดยวิทยากร ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ และเรื่องดิน &#10145;ช่วงบ่าย น้องๆได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ออกพื้นที่ไปเรียนรู้ในเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว และการทำปุ๋ยหมัก

แชร์หน้านี้: