<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
คุยกับปลัดเทศบาล
 
 
  หัวข้อสนทนา : ขอสถานที่ออกกำลังกายเด็ก
ผู้ตั้งหัวข้อ : เด็กน้ยบ้านม่วงโตน
IP : 110.171.36.182
วัน-เวลา : 27/01/56 - 17:44 น.
ข้อความ : ท่านครับกระผม อยากได้สถานที่ไว้ให้เด็กได้เล่นน้อยน่ะ ที่ฉางข้าวบ้านหมู่สี่น่ะครับ แบบเบตอง ที่ออกกำลังกายได้ไหมครับ
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : สำนักปลัด
IP : 118.172.13.4
วัน-เวลา : 31/01/56 - 12:52 น.
ข้อความ : 1)อุปกรณ์กีฬา ทางเทศบาลจัดซื้อทุกปีครับ เคยให้ทุกหมู่บ้าน ด้วยครับ สำหรับสนามกีฬา ถ้าต้องการให้ทำให้ การนำเสนอผ่านท่าน สท. หรือ เขียนคำร้อง ให้เทศบาลช่วยดำเนินการให้ครับ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา ตามลำดับ
2) ขณะนี้เรากำลังทำการประกวดราคา ลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย ครับ งบประมาณประมาณ 5,000,000 บาท จะสร้าง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน น่าจะอีกไม่กี่เดือน เราก็จะมีที่ออกกำลังกายไว้บริการประชาชนทุกท่านครับ
ขอขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรมาสอบถามได้ครับ 053-965421-22 ต่อ 0
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน