<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
คุยกับปลัดเทศบาล
 
 
  หัวข้อสนทนา : การทำไวย์
ผู้ตั้งหัวข้อ : กันตินันท์
IP : 114.48.147.92
อีเมล์ : mickey_nipon@hotmail.com.jp
วัน-เวลา : 10/12/52 - 18:39 น.
ข้อความ : ทำไวย์มะเม่าเขาทำกัน
ยังไงคุณปลัดน้อง
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : กลุ่มสันทรายอิสระ ณ.แม่ฮ้อยเงืน
IP : 118.172.96.54
โทรศัพท์ : -
วัน-เวลา : 17/12/52 - 15:29 น.
ข้อความ : วิธีการทำไวน์มะเม่า (ma-maow wine)
1. นำมะเม่ามาคัดแยกทำความสะอาด
2. คั้นเอาน้ำ แยกกากและเมล็ดออก
3. เติมน้ำมะเม่าดำ:น้ำ (1: 4) จะได้กรดประมาณ 0.35-0.45% พอดี น้ำมะเม่าแดง:น้ำ (1:3)
4. ใส่กากผสมลงไป 15% แล้วคำนวณเติมน้ำตาล 180 กรัม/ลิตรของน้ำหมัก (น้ำ+น้ำมะเม่า+กาก)
5. วัดความหวานหรือ TSS โดยใช้เครื่อง Digital Refractometer ให้ได้ประมาณ 20-22 ๐Brix
6. เติม Ascorbic acid 0.04 g/lite (40 ppm)
เติมแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอตเฟต 0.11g/lite (110 ppm)
เติมโปตัสเชียมเมตตาไบซัลไฟต์ 0.15g/lite (150 ppm)
7. ทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สลายตัว
8. ก่อนที่จะทิ้งไว้หนึ่งคืน ต้องเตรียม Starter ทำได้โดยนำน้ำหมัก (น้ำ+น้ำมะเม่า+กาก+น้ำตาล+สารเคมี ยกเว้นโปตัสเชียมเมตตาไบซัลไฟต์) มา10% ต้มเดือดนาน 10 นาที บรรจุในขวด พ ของขวดปิดด้วยสำลี แล้วCooling เขี่ยเชื้อ S. burgandy ใส่ บ่มที T 37๐C นาน 1 วัน
9. เติม Starter ลงในน้ำหมัก หมักไว้ 7 วันแล้วกรองกากออก
10. หมักต่อ 2-4 สัปดาห์ จากนั้นต้องทำการถ่ายถังเพื่อแยกส่วนใสก่อนหนึ่งครั้งก่อนที่จะ
น๊อคเชื้อ(ฆ่าเชื้อ)
11. เมื่อน๊อคเชื้อแล้วตั้งทิ้งไว้ 3-4 วันต้องมาถ่ายถังอีกครั้งจากนั้นทำการตกตะกอนด้วย Bentonite
12. เตรียมเบนโทไนต์ 5%ของน้ำไวน์ที่จะเติมลงไปในถังกล่าวคือไวน์ 1 ถังจะต้องเติมน้ำไวน์ที่ผสมเบนโทไนต์ 5% ลงไป 150-200 ml น้ำไวน์ผสมเบนโทไนต์ต้องนำไปต้มที่ T 60-70๐C นาน 10 นาที หลังจากเติมเบนโทไนต์แล้วตั้งทิ้งไว้ 3-4 วันจึงถ่ายถังไวน์อีกครั้ง
13. ถ่ายถัง เป็นการแยกเอาส่วนใสออกจากตะกอนที่นอนก้น จะใช้สายยางดูดเอาส่วนใสออก ใส่ถังใหม่ เสร็จแล้วปิดฝาถังตั้งทิ้งไว้อีก3-4 วันก็ทำอีกครั้ง ทำซ้ำ 4-5ครั้ง ตะกอนที่อยู่ก้นถังให้รวมไว้ เพื่อถ่ายถังอีก
14. บ่มที่ T 5-8 องศาเซลเซียส
15. บรรจุในขวดที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ โดยการนึ่งหรือต้มในน้ำเดือดนาน 10 นาที
ลองเอาไปทำนะครับ สูตรชัวร์
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน