<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
คุยกับปลัดเทศบาล
 
 
  หัวข้อสนทนา : ขออนุญาติทำการประชาสัมพันธ์สถานที่สำหรับจัดการอบรม สัมมนา ที่พัก รีสอร์ท ฯลฯ
ผู้ตั้งหัวข้อ : นางสาวจันทรัตน์ ขุนเพิก ฝ่ายการตลาด
IP : 118.172.56.149
โทรศัพท์ : 053-965196-7
อีเมล์ : M.L.Nisamanee@hotmail.com
วัน-เวลา : 02/06/52 - 14:43 น.
ข้อความ : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เป็นสถานที่สำหรับจัดการอบรม สัมมนา กิจกรรมสันทนาการและค่ายต่าง ๆ ที่พัก รีสอร์ท พร้อมอาหาร ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์ และความโดดเด่นทางด้านการบริการ สนใจข้อมูลเพิ่มเติม www.lhc.co.th
tel.053-965196-7,081-7832201
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : หมูฮัก
IP : 118.175.183.117
อีเมล์ : moohug@sanook.com
วัน-เวลา : 17/07/52 - 14:38 น.
ข้อความ : เป็นปลัด7แล้วอย่างลืมฮ้องลูกน้องทางโฮ้งจ้างไปเลี้ยงเน้อ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : นายชุมพร นามแก้ว
IP : 112.142.127.99
โทรศัพท์ : 0869173285
อีเมล์ : karatae_202@windowslive.com
วัน-เวลา : 28/08/52 - 09:46 น.
ข้อความ : อีกนานไหมที่จะมีการประกาศยกทานะ ยกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นดทศบาล
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : พนม เกิดแสง
IP : 158.108.13.151
วัน-เวลา : 25/09/52 - 11:11 น.
ข้อความ : ช่วยนำ แผนพัฒนา2552-2554 มาลงในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยครับ
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน