<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
 
  หัวข้อสนทนา : พระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ
ผู้ตั้งหัวข้อ : สุดาพร ปิยะวงศ์สกุล
IP : 223.207.126.176
อีเมล์ : sudaporn4@yahoo.com
วัน-เวลา : 25/07/58 - 13:42 น.
ข้อความ : น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ พรบ ฉบับนี้ เพราะจะมีประโยชน์กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ชาวเกษตรกร ที่ไม่ได้มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิก ของกองทุน อะไร เพื่อประโยชน์ในวัยเกษียณ ตามข่าว จะเริ่ม มีการให้เปิดบัญชีการออมได้ในเดือนสิงหาคม นี้ ท่านน่าจะมีการเชิญชวน ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจใน พรบ ตอนนี้ ยังไม่เห็นมีข่าวอะไร เลย ขอเสนอแนะ ต่อท่านเพื่อประโยน์ของชุมชน แม่ฮ้อยเงิน
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : พนักงานเทศบาล
IP : 180.183.144.229
วัน-เวลา : 11/08/58 - 17:09 น.
ข้อความ : ทางเทศบาลต้องขอขอบคุณที่ท่านแนะนำ หาก พรบ.ดังกล่าวอนุมัติทางเทศบาลจะนำไปปฏิบัติ
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน