<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
 
  หัวข้อสนทนา : ผมอยากทราบพื้นที่ของชุมชนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ผู้ตั้งหัวข้อ : นาย เทพพิทักษ์ วิทักษบุตร์
IP : 106.0.195.162
วัน-เวลา : 05/02/58 - 15:29 น.
ข้อความ : จำนวนพื้นที่ของชุมชนมีกี่ไร่
จำนวนครัวเรือนมีกี่ครัวเรือน
ประชากรทั้งหมดกี่คน
ชายกี่
หญิ่งกี่คน
การประชุมกรรมการมีกี่ครั้งต่อปี
ผมได้มาสังเกตการที่ รร.บ้านแม่ฮ้อยเงินคับผมต้องทำรายงานสุงอาจารย์ที่มหาลัยผมจึงอยากทราบข้อมูลครับ
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : พนักงานเทศบาล
IP : 183.89.186.87
วัน-เวลา : 10/06/58 - 11:21 น.
ข้อความ : หมู่ที่ บ้าน บ้านปกติ ชาย หญิง รวม
1 แม่ฮ้อยเงินเหนือ 296 382 359 741
2 แม่ฮ้อยเงินใต้ 357 436 491 927
3 สันทราย 201 208 245 453
4 ม่วงโตน 238 270 312 582
5 หนองแฝก 145 177 179 356
6 ม่วงโตนใต้ 229 285 322 607
รวมทั้งสิ้น 1,466 1,758 1,908 3,666
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : พนักงานเทศบาล
IP : 183.89.186.87
วัน-เวลา : 10/06/58 - 11:35 น.
ข้อความ : ข้อมูลอื่นสามารถดูได้ในเว็ปไซต์
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน