<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
 
  หัวข้อสนทนา : เรียนสอบถามการรวบรวมแบบสอบถาม
ผู้ตั้งหัวข้อ : คณะกรรมการประสานงานยกร่างและพัฒนาโครงการฯ
IP : 202.28.27.5
โทรศัพท์ : 089-4290272 อ.ปิ่น
อีเมล์ : eaksit_pin@hotmail.com
วัน-เวลา : 29/01/52 - 14:34 น.
ข้อความ : ตามที่ทางคณะกรรมการยกร่างและพัฒนาโครงการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ได้จัดส่งแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนรวมทั้งทักษะด้านการเป็นผู้นำ (ของผู้นำในแต่ละชุมชน) จำนวน 60 ชุด ตามจดหมายที่นำเรียนแล้วนั้น ทางคณะกรรมการขอเรียนถามเรื่องความก้าวหน้าใบแบบสำรวจทั้งนี้หากมีการจัดเก็บแบบสำรวจเสร็จสิ้นแล้วขอความอนุเคราะห์ฝากไว้ที่ท่านรองฯ สายัณ นะครับาม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะไปรับด้วยตนเอง ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนและตำบลของท่านโดยตรง ขอบคุณครับ
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ตอบ - คณะกรรมการประสานงานยกร่างและพัฒนาโครงการฯ
IP : 118.172.99.152
วัน-เวลา : 30/01/52 - 16:42 น.
ข้อความ : ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งให้แต่ละหมู่บ้านไปแล้วหากดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยจะจัดส่งให้ทางคณะต่อไป
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน