<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
 
  หัวข้อสนทนา : เรียนท่านนายก อบต.
ผู้ตั้งหัวข้อ : ปิ๊ค
IP : 118.172.97.165
โทรศัพท์ : 086-9743649
อีเมล์ : slum_26@hotmail.com
วัน-เวลา : 06/01/52 - 09:45 น.
ข้อความ : เรียนท่านนายก อบต. คือผมทำงานออกแบบสิ่งพิมพ์
(เป็นโรงพิมพ์)
ผมอยากจะของานจากท่านมาทำไม่ว่าจะเป็น วารสาร หนังสือ หรือ แผ่นพับ ต่างๆ รับรองราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอน
ผลงานสวยงาม สีสวย รบกวนท่านรับไว้พิจารณาด้วยครับ
...บริการรับออกแบบถึงที่ เพราะบ้านผมอยู่แถวนั้น....นะครับ
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : อรัญญา บุญมา
IP : 183.89.104.228
โทรศัพท์ : 0861928132
วัน-เวลา : 12/09/53 - 15:39 น.
ข้อความ : เรียนท่านนายก
ดิฉันอยากทราบเกียวกับข้อมูลเบอร์โทรของลูกบ้านของท่านท่ทำเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาชื่อ คุณ วิชาติ สายลือพา เพื่อติดต่อเอามาขายท่สวนจตุจักร กรุงเทพ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : สมมิตร์ เดชอุดม
IP : 115.87.136.25
โทรศัพท์ : 0816234892
อีเมล์ : www.NaiM@hotmail.com
วัน-เวลา : 10/03/54 - 21:25 น.
ข้อความ : เรียนถามท่านนายกฯ ท่านมีความคิดหรือนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับพระเจ้าทันใจที่สมเด็จพระมหารัชฯท่านมาเปิด (ในด้านสิ่งแวดล้อมหรือการปรับภูมิทัศน์และการดึงดูดพุทธศาสนิกชนเข้ามากราบไหว้บูชา ผมคิว่าถนนที่ผ่านนั้นมันจะใกล้องค์พระมากไปหน่อย ถ้าเป็นไปได้อยากจะขยายถนนออกไปห่างๆต้นโพธิ์หรือองค์พระไปอีกหน่อย

.
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : นางวสาวสุมาลี ขันพล
IP : 110.164.72.10
โทรศัพท์ : 0835762493
อีเมล์ : noon_lovey_you@hotmail.com
วัน-เวลา : 24/01/55 - 23:30 น.
ข้อความ : เรียน ท่านนายกคะ คือว่าดิฉัน อยากจะทราบลักษณะการดำเนินงานของเทศบาลคะ คือว่าลักษณะการดำเนินกิจกรรม อย่างเช่นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแฝก – สันดอกคำใต้ การทำถนนมีวิธีการดำเนินกิจกกรมอย่างไร แล้วผลที่ออกมามีความผึงพอใจแค่ไหน คะ ขอความกรุณาให้ขอมูลกลับด้วยนะคร้า เพราะว่ามีความจะเป็นที่อยากได้ข้องมูลมาทำวิจัย จริงๆนะคะ ขอบคุณคะ
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน