<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
สินค้า OTOP
เว็บบอร์ด
 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
01317 IP:178.159.37.93 online generic viagra nssuritoBtjceaNov 0/18 15/01/62
01316 IP:46.119.127.157 viagra in canada mfnfbjwrerywl 0/18 15/01/62
01315 IP:178.159.37.97 cialis online pharmacy mhsnfcebGauppydrx 0/22 14/01/62
01314 IP:178.159.37.39 viagra online without prescription nsmxcRerym... 0/30 13/01/62
01313 IP:178.159.37.39 viagra cost nbsrgRerymeriltq 0/26 13/01/62
01312 IP:178.159.37.93 buy tadalafil 20mg price amgguritoBtjceaNoc 0/27 12/01/62
01311 IP:178.159.37.97 cheapest generic viagra ksfbgfbdfjGauppydvg 0/27 12/01/62
01310 IP:178.159.37.93 buy cheap generic viagra bdsbbbsuritoBtjceaNo... 0/29 12/01/62
01309 IP:178.159.37.97 brand name viagra mhsnfcbGauppyadc 0/27 11/01/62
01308 IP:178.159.37.39 viagra pills nsmxcRerymericub 0/33 10/01/62
01307 IP:178.159.37.39 viagra online nnfnrgRerymericgz 0/36 10/01/62
01306 IP:46.118.127.109 buy cheap generic viagra xnvsbsmjInpunksiw 0/34 10/01/62
01305 IP:46.119.127.157 viagra tablets mnfbjwrerylo 1/26 10/01/62
01304 IP:178.159.37.93 buy viagra cheap antguritoBtjceaNot 0/23 09/01/62
01303 IP:31.184.238.101 Joe Bonamassa tickets 0/22 09/01/62
01302 IP:46.118.127.109 advances payday loans xnvsmjInpunkvcc 0/19 09/01/62
01301 IP:178.159.37.39 viagra online nsxcRerymerikzg 0/19 07/01/62
01300 IP:178.159.37.97 generic viagra reviews ksfffjGauppyvlz 0/24 07/01/62
01299 IP:178.159.37.39 alternative to viagra nnrgRerymeriadi 0/27 07/01/62
01298 IP:178.159.37.97 how long does viagra last mhscbGauppydwh 0/19 06/01/62
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15

 

 


 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน